Pagninilay sa Quincentennial Jubilee at prohibisyon sa panahon ng Covid-19, isinapubliko.